Categories
BLOG

man auto

Innovation, endurance, efficiency – the key words that describe MAN.

Across the globe the brand name MAN is associated with efficiency, innovation and closeness to the customer. The key to success is customer loyalty, based on the quality of MAN products.

The history of more than 100 years of MAN trucks and buses has proven that efficiency means much more than just the brand name.

Competition in the international transport sector can be characterized by daily rising demands and increasing costs. Those who wish to succeed today need not only powerful, reliable, and economical vehicles, but also a professional partner who offers an optimal range of services. All of this is combined by one of the leading and most innovative manufacturers of commercial vehicles in Europe- MAN.

MAN offers a variety of solutions to meet all customer expectations. The standard range of MAN products is suitable to various customer needs and preferences, that range from 3.5 ton TGE to 44 ton TGS and TGX series trucks.

When getting acquainted with our truck series for long haul operations, work on construction sites and local delivery of goods, you will discover vehicles that not only deliver the highest quality, but also provide a supreme guarantee in all situations.

From the very first day of activity, quality is one of the main priorities for MAN! Our customers trust MAN because they know that they will receive the highest product quality when purchasing products manufactured by MAN.

Innovation, endurance, efficiency – the key words that describe MAN. Across the globe the brand name MAN is associated with efficiency, innovation and closeness to the customer. The key to

Inovācijas, izturība, efektivitāte – atslēgas vārdi, kas raksturo MAN.

Zīmols MAN visā pasaulē nozīmē efektivitāti, inovācijas un pietuvinātību klientam. Panākumu atslēga ir klientu uzticība, kas balstās uz MAN produktu kvalitāti.

MAN kravas automašīnu un autobusu vairāk nekā 100 gadu ilgā vēsture apliecina, ka efektivitāte nozīmē daudz vairāk nekā tikai firmas zīme.

Konkurencei starptautiskajā transporta nozarē raksturīgas ar katru dienu vairāk pieaugošas prasības un palielinātas izmaksas. Tiem, kas mūsdienās vēlas būt veiksmīgi, ir nepieciešami ne vien jaudīgi, uzticami un ekonomiski transportlīdzekļi, bet arī profesionāls partneris, kas piedāvā optimālu pakalpojumu klāstu. Visu šo apvieno – viens no vadošajiem un inovatoriskākajiem komerciālo transportlīdzekļu ražotājiem Eiropā – MAN.

MAN piedāvā daudzveidīgus risinājumus, lai izpildītu klientu vēlmes. MAN standarta produktu klāsts ir piemērots dažādām klientu vajadzībām un vēlmēm, kas sākas no 3,5 tonnu mikroautobusu TGE un beidzas ar 44 tonnu TGS un TGX sērijas vilcējiem.

Iepazīstot mūsu kravas automobiļu sērijas tālajiem pārvadājumiem, darbam būvlaukumos un vietējai preču piegādei, jūs atklāsiet transportlīdzekļus, kas ne vien pārliecina ar visaugstāko kvalitāti, bet arī nodrošina augstāko garantiju visās situācijās.

Jau no pašas pirmās darbības dienas viena no galvenajām MAN prioritātēm ir kvalitāte! Mūsu klienti uzticas MAN, jo viņi zina, ka, iegādājoties MAN ražoto produktu, viņi saņems visaugstāko produktu!

Inovācijas, izturība, efektivitāte – atslēgas vārdi, kas raksturo MAN. Zīmols MAN visā pasaulē nozīmē efektivitāti, inovācijas un pietuvinātību klientam. Panākumu atslēga ir klientu uzticība, kas